Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
214
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
[Dela video]
En filmsekvens med rörliga bilder kan delas upp i 2 delar. Detta är praktiskt när du bara 
vill behålla vissa scener eller om du vill ta bort onödiga scener för att frigöra utrymme på 
minneskortet, t.ex. när du är på resa.
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Dela video]
2
Använd     för att välja de rörliga bilder som ska delas, och tryck på [MENU/SET]
3
Tryck på   där du vill dela de rörliga bilderna för att pausa dem
 •Tryck på     under paus för att finjustera delningslägena i de rörliga bilderna.
 •Tryck på   igen för att spela upp de rörliga bilderna från den senaste positionen före 
pausningen.
4
Tryck på 
 •En bekräftelseskärm visas. Välj [Ja] och tryck på [MENU/SET].
 •
Sekvensen med de ursprungliga rörliga bilderna som 
delades finns inte kvar. 
(Det kommer endast att finnas de 2 sekvenser med rörliga bilder 
som skapades kvar efter delningen.)
 
Stäng inte av kameran eller ta bort kortet eller batteriet under delningen. De rörliga bilderna kan 
då raderas.
 
Om du delar upp rörliga bilder som har spelats in i [MP4] när bildvisningssekvensen är 
inställd på [FILE NAME] ändras ordningen på bilderna. Det rekommenderas att du ställer in 
visningssekvensen till [DATE/TIME] eller visar med [Kalender].
Ej tillgängligt i följande fall:
 
Rörliga bilder kan inte delas upp nära början eller slutet av de rörliga bilderna.
 
Det går inte att dela rörliga bilder med kort inspelningstid.