Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
217
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
[Trimmar]
Förstora dina stillbilder och skär bort oönskade områden.
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Trimmar]
2
Använd     för att välja en stillbild, och tryck på [MENU/SET]
3
Välj det område du vill beskära och tryck på [MENU/SET]
 •En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.
Öka
Ändra 
position
 
Beskär varje bild i gruppen. (Bilder i gruppenheter kan inte redigeras.)
 
Om en bild i gruppen beskärs sparas den som en ny bild.
 
Ursprunglig information för ansiktsidentifiering kommer inte att kopieras vid trimning av en stillbild.
 
Bildkvaliteten minskar efter beskärning.
Ej tillgängligt i följande fall:
 •Rörliga bilder
 •Stillbilder tagna med inställningen [Kvalitet] [   ]
 •Panoramabilder
 •Stillbilder som redan har stämplats med annan text