Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
218
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
[Rotera] / [Rotera disp]
En stillbild som tas med kameran i vertikalt läge visas automatiskt i stående orientering. 
Bilden kan även roteras i 90-graderssteg.
[Rotera]    Rotera en bild manuellt
 •Alternativet [Rotera] kan inte väljas om [Rotera disp] är inställt på [OFF].
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Rotera]
2
Använd     för att välja bild, och tryck på [MENU/SET]
 •Bilder i bildgrupper kan inte roteras. 
3
Använd     för att välja rotationsriktning, och tryck på 
[MENU/SET]
 ]: Rotera en bild 90 grader medurs.
 ]: Rotera en bild 90 grader moturs.
[Rotera disp]    Rotera en bild automatiskt för visning
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Rotera disp] → [ON]
 •Om den här funktionen är inställd på [OFF], visas bilden utan förändring av orienteringen.
Ej tillgängligt i följande fall:
 
Om du visar bilder på en dator kan de inte visas som roterade, såvida inte operativsystemet eller 
programvaran är kompatibel med Exif. Exif är ett filformat för stillbilder som möjliggör tillägg av 
inspelningsinformation. Det etablerades av ”JEITA (Japan Electronics and Information Technology 
Industries Association)”.
 
En bild kan inte roteras automatiskt för att visas i stående orientering på skärmen för 
multibildvisning, som visas för inställningar som [Radera flera].