Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
220
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
[Utskriftsinst.]
Inställningar för bild/antal bild/datumutskrift kan göras vid DPOF-kompatibel utskrift i butik 
eller på annan skrivare. (Fråga i butiken om skrivaren är kompatibel.)
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Utskriftsinst.] → [Enskild] eller [Flera]
2
Välj en stillbild
[Enskild]
  Använd     för att välja en stillbild, och tryck på [MENU/SET]
Räkna
Datum
Datum
[Flera] 
  Använd         för att välja en stillbild, och tryck på 
[MENU/SET]
Räkna
2
3
4
5
6
1
Datum
Datum
3
Använd     för att ange antalet stillbilder, och tryck på [MENU/SET]
(Upprepa steg 
2
 och 
3
 vid användning av [Flera] (upp till 999 bilder))
 •Inställning för datumutskrift/av → Tryck på  .
 
För att rensa alla
I steg 
1
 väljer du [Utskriftsinst.] → [Avbryt] → [Ja], och trycker sedan på [MENU/SET]
 
Om [Utskriftsinst.] ställts in för bilderna i en bildgrupp görs utskriftsinställningarna för det 
sammanlagda antalet bilder i gruppen. Om det sammanlagda antalet bilder är 1 000 eller högre 
visas [999+].
 
Om [Utskriftsinst.] ställs in för en bild i en bildgrupp visas antalet inställda bilder och det 
sammanlagda antalet bilder med ikonen för utskriftsuppsättning för den första bilden.
 
Inställningar för datumutskrift kan inte göras för bilder där [Texttryck] använts.
 
Beroende på typ av skrivare kanske skrivarens inställningar gäller före kamerans inställningar.
 
Viss DPOF-information (utskriftsinställningar) som ställs in av andra enheter kan inte användas. 
Radera i så fall all DPOF-information, och ställ sedan in informationen igen på kameran.
Ej tillgängligt i följande fall:
 •Rörliga bilder
 •Stillbilder tagna med inställningen [Kvalitet] [   ]
 •Kan inte ställas in för filer som inte är kompatibla med DCF-standarden.