Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
221
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
[Skydda]
Skydda en bild så att den inte kan raderas. Gör att viktiga bilder inte kan tas bort.
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Skydda] → [Enskild] eller [Flera]
2
Välj bild
[Enskild]
  Använd     för att välja bild, och tryck på [MENU/SET]
 •För att avbryta → Tryck på [MENU/SET] igen.
Bilden skyddad
[Flera]
  Använd         för att välja bild, och tryck sedan på 
[MENU/SET]
 •För att avbryta → Tryck på [MENU/SET] igen.
2
3
4
5
6
1
Bilden skyddad
 
För att rensa alla
I steg 
1
 väljer du [Skydda] → [Avbryt] → [Ja], och trycker sedan på [MENU/SET]
Om du ställer in skrivskyddet på kortet till ”LOCK”-positionen raderas inte bilden.
 
Bilden raderas vid formatering även om den är skyddad.
 
Fungerar kanske inte i annan utrustning.
 
Om [Skydda] ställs in för en bild i en bildgrupp, visas antalet bilder som ställts in med [Skydda]-
ikonen för den första bilden.