Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
223
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
[Bildsortering]
Visningssekvensen som används för visning av bilder på den här enheten kan anges.
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Bildsortering]
2
Använd     för att välja alternativ, och tryck sedan på [MENU/SET]
[FILE NAME]
Visar bilder efter mappnamn eller filnamn. Med det här visningsformatet kan 
du lättare hitta lagringsplatsen för en bild på ett kort.
[DATE/TIME]
Visar bilderna i kronologisk ordning efter bildtagningsdatum och -tid. Om 
bilderna tas med flera kameror och lagras på samma kort kan du hitta en 
viss bild lättare med det här visningsformatet.
 
Bilder kanske inte visas i enlighet med sekvensen [DATE/TIME] direkt efter isättning av ett kort i 
enheten. Vänta i så fall ett tag så visas bilderna i sekvensen [DATE/TIME].
[Borttagningsbekräft.]
Alternativen för Ja/Nej som du vill ska väljas först på 
bekräftelseskärmen när du tar bort en bild kan ställas in på 
endera [Ja] eller [Nej].
"Nej" först
"Nej" först
"Ja" först
"Ja" först
1
Ställ in menyn
 →   [Spela] → [Borttagningsbekräft.]
2
Använd     för att välja alternativ, och tryck sedan på [MENU/SET]
["Ja" först]
[Ja] är förvalt för att snabbt kunna ta bort en bild.
["Ne" först]
[Nej] är förvalt. Den här inställningen förhindrar oavsiktlig borttagning av 
bilder.