Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
236
SQW0034
Wi-Fi
Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon
Enkelt överföra bilder i kameran
Du kan upprätta en Wi-Fi-anslutning med NFC-funktionen, och sedan enkelt överföra 
bilden som visas på skärmen genom att bara hålla smarttelefonen i närheten av kameran. 
Bilder kan överföras direkt efter att de tagits, så att du enkelt kan överföra dem till 
vännernas och familjens smarttelefoner.*
*
 ”Image App” måste vara installerat för att den här funktionen ska kunna användas.
Förberedelser
(På kameran)
 •Ställ in [NFC-användning] till [ON] 
 •Ställ in [Pek-delning] på [ON] 
(På smarttelefonen)
 •Kontrollera om smarttelefonen är kompatibel
 •Ställ in Wi-Fi-funktionen till ”PÅ”
 •Installera ”Image App” i förväg 
1
Visa bilden som du vill överföra till en 
smarttelefon i kameran
Håll smarttelefonen nära 
det här området
(inom 5 mm)
2
Starta ”Image App” på den smarttelefon du vill 
överföra bilden till
3
Håll smarttelefonen nära kameran medan [   ] 
visas på anslutningsskärmen i ”Image App”
 •Bilden överförs till smarttelefonen.
 •För att överföra flera bilder upprepar du stegen 
1
 och 
3
(Det går inte att överföra flera bilder på samma gång.)
 •Det kan ta flera minuter att slutföra bildöverföringen 
beroende på den operativmiljö som används.