Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
238
SQW0034
Wi-Fi
Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon
 
Börjar registrera platsinformation
  Ställ in smarttelefonen
  Välj [   ]
  Välj [Geotagging]
  Välj [   ]
 
Slutar registrera platsinformation
  Använd smarttelefonen
  Välj [   ]
  Välj [Geotagging]
  Välj [   ]
 
Skickar och skriver platsinformationen
  Anslut till en smarttelefon 
  Ställ in smarttelefonen
  Välj [   ]
  Välj [Geotagging]
  Välj [   ]
 •Följ anvisningarna på skärmen för att utföra åtgärden. 
 •Platsinformation kan inte sparas på rörliga bilder i AVCHD-format.
 •Platsinformationen kanske inte kan sparas om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme 
på kortet.
 •[Logga position] i menyn [Spela] kan också användas för att skriva informationen som 
skickats till bilderna. 
 
Försiktig:
Tänk speciellt på att ta hänsyn till motivets integritet och rättigheter vid användning av den 
här funktionen. Du använder den på egen risk.
 
Du kan ställa in inhämtningsintervallet för platsinformationen på smarttelefonen och kontrollera 
överföringsstatusen för platsinformationen. Se [Help] i menyn ”Image App” för ytterligare 
information.
 
(Vid användning av ”Image App” för iOS)
Om du trycker på knappen Hem eller på/av på smarttelefonen medan platsinformationen 
registreras, avbryts registreringen.