Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
240
SQW0034
Wi-Fi
Styra kameran genom att ansluta den till en smarttelefon
[Skicka bilder under inspelning]
1
Ställ in menyn
 → [Ny anslutning] → [Skicka bilder under inspelning] → [Smartphone]
2
Välj [Via nätverk] eller [Direkt], och tryck på [MENU/SET]
 
När du ansluter med [Via nätverk]
(På kameran)
 Anslut kameran till en trådlös åtkomstpunkt 
(På smarttelefonen)
 Ställ in Wi-Fi-funktionen till ”PÅ”
 Välj den trådlösa åtkomstpunkten som kameran är ansluten till och ställ in den
 Starta ”Image App” 
 
När du ansluter med [Wi-Fi Direct] eller [WPS-anslutning] i [Direkt]-läge
(På kameran)
 Anslut kameran till en smarttelefon 
(På smarttelefonen)
 Starta ”Image App” 
 
När du ansluter med [Manuell anslutning] i [Direkt]-läge
Utför steg 
2
 
.
3
Välj den enhet du vill ansluta till
 •När anslutningen upprättats visas bekräftelseskärmen för överföringsinställningen. Kontrollera 
inställningen och tryck på [MENU/SET]. Tryck på [DISP.]-knappen om du vill ändra 
inställningarna för överföringen. 
4
Ta stillbilder
 •Stillbilderna skickas automatiskt efter att du har tagit dem.
 •Tryck på [Wi-Fi]-knappen för att ändra inställningen eller koppla ifrån.
Inställningarna kan inte ändras medan stillbilder skickas. Vänta tills överföringen har slutförts.
(Anslutningen kan också stängas genom att trycka på 
 →   [Inst.] → [Wi-Fi] → 
[Wi-Fi-funktion] → [Ja].)