Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
248
SQW0034
Wi-Fi
Skicka bilder till en dator
Skapa en mapp som tar emot bilder
 •Skapa ett användarkonto på datorn (kontonamn med upp till 254 tecken) och lösenord 
(upp till 32 tecken) bestående av alfanumeriska tecken. Det kanske inte går att skapa 
en mapp för att ta emot bilder om kontot innehåller tecken som inte är alfanumeriska.
 
När du använder ”PHOTOfunSTUDIO”
  Installera ”PHOTOfunSTUDIO” på datorn
 •”PHOTOfunSTUDIO” är inte kompatibelt med Mac.
 •Mer information om krav på hårdvara och installation finns i ”Installera medföljande 
programvara” 
.
  Skapa en mapp för mottagning av bilder med ”PHOTOfunSTUDIO”
 •Välj [Auto-create] för att skapa den här mappen automatiskt. För att ange sökväg till en befintlig 
mapp, skapa en ny mapp eller ange ett lösenord för mappen väljer du [Create manually].
 •Se bruksanvisningen för ”PHOTOfunSTUDIO” (PDF) för mer information.
 
Om du inte använder ”PHOTOfunSTUDIO”
(För Windows)
Operativsystem som stöds: Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista
Exempel: Windows 7
  Välj en mapp du vill använda för att ta emot bilder och högerklicka på den
  Välj [Egenskaper] och aktivera sedan delning av mappen
 •Se bruksanvisningen till din dator eller hjälpinformationen i operativsystemet för mer 
information.
(För Mac)
Operativsystem som stöds: OS X v10.5 till v10.9
Exempel: OS X v10.8
  Välj en mapp du vill använda för att ta emot bilder, och klicka sedan på alternativen i 
följande ordning 
[Arkiv] → [Visa info]
  Aktivera delning av mappen
 •Se bruksanvisningen till din dator eller hjälpinformationen i operativsystemet för mer 
information.