Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
249
SQW0034
Wi-Fi
Skicka bilder till en dator
[Skicka bilder under inspelning]
1
Ställ in menyn
 → [Ny anslutning] → [Skicka bilder under inspelning] → [Dator]
2
Välj [Via nätverk] eller [Direkt] för att ansluta 
3
Välj den dator du vill ansluta till
 •Om datorn du vill ansluta till inte visas väljer du [Ange manuellt], och anger sedan datornamnet 
(för Mac anger du NetBIOS-namnet).
4
Välj den mapp du vill skicka till
 •När anslutningen upprättats visas bekräftelseskärmen för överföringsinställningen. Kontrollera 
inställningen och tryck på [MENU/SET]. Tryck på [DISP.]-knappen om du vill ändra 
inställningarna för överföringen. 
5
Ta stillbilder
 •Tryck på [Wi-Fi]-knappen om du vill ändra inställningarna eller koppla från. 
Du kan inte ändra inställningarna medan stillbilderna skickas. Vänta tills överföringen har 
slutförts.
(Anslutningen kan också stängas genom att trycka på 
 →   [Inst.] → [Wi-Fi] → 
[Wi-Fi-funktion] → [Ja].)
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug