Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
250
SQW0034
Wi-Fi
Skicka bilder till en dator
[Skicka bilder som är lagrade i kameran]
1
Ställ in menyn
 → [Ny anslutning] → [Skicka bilder som är lagrade i kameran] → [Dator]
2
Välj [Via nätverk] eller [Direkt] för att ansluta 
3
Välj den dator du vill ansluta till
 •Om datorn du vill ansluta till inte visas väljer du [Ange manuellt], och anger sedan datornamnet 
(för Mac anger du NetBIOS-namnet).
4
Välj den mapp du vill skicka till
 •När anslutningen upprättats visas bekräftelseskärmen för överföringsinställningen. Kontrollera 
inställningen och tryck på [MENU/SET]. Tryck på [DISP.]-knappen om du vill ändra 
inställningarna för överföringen. 
5
Välj [Välj enskild] eller [Välj flera]
[Välj enskild] 
 Välj bild
 Tryck på [MENU/SET]
[Välj flera]
  Välj bild (upprepa)
 •Om du väljer bilden igen avbryts valet.
 Välj [Utför]
 •Antalet bilder som kan skickas via [Välj flera] är begränsat.
2
3
4
5
6
1
Utför
 •En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.
 •Tryck på [DISP.]-knappen om du vill ändra inställningarna för överföringen. 
 •Välj [Exit] för att stänga anslutningen.
 
Mappar sorterade efter datum för överföringen skapas i den angivna mappen och bilderna sparas 
i mapparna.
 
Om skärmen för att ange användarkonto och lösenord visas skriver du in det du har ställt in på din 
dator.
 
Om datornamnet (eller NetBIOS-namnet för Mac) innehåller mellanslag osv., kanske namnet inte 
kan identifieras korrekt. Om du inte kan ansluta rekommenderar vi att du ändrar datornamnet 
(eller namnet för NetBIOS för Mac) till en kombination av 15 eller färre tecken och endast 
använder alfanumeriska tecken.