Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
26
SQW0034
Förberedelser
Om kortet
 
Om skrivskyddsalternativet ställs in på ”LOCK”, kan du eventuellt inte skriva, ta 
bort eller formatera data, eller visa information efter inspelningsdatum. De här 
åtgärderna blir tillgängliga igen när skrivskyddet avaktiveras.
 
Det är rekommenderat att kopiera viktiga bilder till datorn 
(eftersom elektromagnetism, statisk elektricitet eller fel kan medföra att information 
skadas).
Skrivskyddslås
Formatera kortet (initiering)
Kortet måste formateras innan bilder kan sparas på den här enheten. 
Se till att 
säkerhetskopiera viktiga data innan formateringen, eftersom dessa inte kan 
återställas efteråt.
1
Ställ in menyn
 →   [Inst.] → [Formatera]
 •En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.
 
Detta kräver ett tillräckligt laddat batteri eller en nätadapter (tillval) och en DC-koppling (tillval). 
 
Stäng inte av kameran och gör inget annat med den under tiden formateringen pågår.
 
Formatera alltid korten med den här kameran. Formatera om kortet med den här kameran om det 
redan har formaterats med en dator eller annan utrustning.
 
Prova med ett annat kort innan du kontaktar Panasonic om kortet inte kan formateras.