Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
264
SQW0034
Wi-Fi
Om anslutningar
[Via nätverk]    Ansluta via en trådlös åtkomstpunkt
Välj en anslutningsmetod för att ansluta till den trådlösa 
åtkomstpunkten.
 •WPS är en funktion som underlättar konfigurationen 
av anslutnings- och säkerhetsinställningar för trådlösa 
LAN-enheter. Se bruksanvisningen för den trådlösa 
åtkomstpunkten för att kontrollera om den åtkomstpunkt du 
använder är kompatibel med WPS.
Anslutningsmetod
Beskrivning
[WPS (Tryckknapp)]
Spara trådlös åtkomstpunkt av tryckknappstyp som är kompatibel med 
Wi-Fi Protected Setup™ märkt med WPS.
1
Tryck på WPS-knappen på den trådlösa 
åtkomstpunkten så att den går till WPS-läge
 •Se bruksanvisningen till den trådlösa åtkomstpunkten för mer 
information.
[WPS (PIN-kod)]
Spara en trådlös åtkomstpunkt av PIN-kodstyp som är kompatibel med 
Wi-Fi Protected Setup med ett WPS-märke.
1
Välj den trådlösa åtkomstpunkten som du vill ansluta till
2
Ange PIN-koden som visas på kamerans skärm i den 
trådlösa åtkomstpunkten
3
Tryck på [MENU/SET]
 •Se bruksanvisningen till den trådlösa åtkomstpunkten för mer 
information.
[Från lista]
Välj det här alternativet när du inte är säker på WPS-kompatibiliteten 
eller när du vill söka efter och ansluta till en trådlös åtkomstpunkt.
 •För mer information 
.