Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
283
SQW0034
Ansluta till annan utrustning
Bevara stillbilder och rörliga bilder på datorn
Installera medföljande programvara
Den programvara som är kompatibel med din dator kommer att installeras.
Förberedelser
 •Kontrollera datorns specifikationer och operativmiljö för varje programvara.
 •Stäng alla öppna program innan du sätter i den medföljande DVD:n.
1
Sätt i den medföljande DVD:n med programvaran
 •Om den automatiska visningsskärmen visas kan du visa menyn genom att välja och köra 
[Launcher.exe].
 •I Windows 8.1/Windows 8 kan du visa menyn genom att klicka på meddelandet som visas efter 
att du satt i DVD:n och sedan välja och köra [Launcher.exe].
 •Du kan också visa menyn genom att dubbelklicka på [SFMXXXX] under [Dator]. (”XXXX” 
varierar beroende på modell.) 
2
Klicka på [Tillämpningar]
3
Klicka på [Recommended Installation]
 •Fortsätt installationen genom att följa anvisningarna som visas på skärmen.
 
Om du använder en Mac kan du installera SILKYPIX manuellt.
 Sätt i den medföljande DVD:n med programvaran
 Dubbelklicka på programmappen på DVD:n
 Dubbelklicka på mappen som visas automatiskt
 Dubbelklicka på ikonen i mappen
Ej tillgänglig i följande fall:
 
PHOTOfunSTUDIO / LoiLoScope är inte kompatibla med Mac.