Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
284
SQW0034
Ansluta till annan utrustning
Bevara stillbilder och rörliga bilder på datorn
Kopiera stillbilder och rörliga bilder
Förberedelser
 •Installera ”PHOTOfunSTUDIO” på datorn innan du påbörjar kopieringen. 
 •Starta kameran och datorn.
1
Anslut kameran till datorn
 •Kontrollera kontaktens riktning och för den rakt in. (Om kabeln sätts in i fel riktning kan kontakten 
deformeras och orsaka funktionsfel.) Sätt inte heller in den i fel uttag. Det kan orsaka skador på 
enheten.
 •Använd inte andra USB-anslutningskablar än den som medföljer enheten eller en original 
Panasonic USB-anslutningskabel (DMW-USBC1: tillval). Om du använder andra kablar än den 
ovannämnda kan det orsaka funktionsfel.
Rikta in markeringarna och 
sätt i kontakten.
[AV OUT/DIGITAL]-uttag 
[Åtkomst] (skickar data)
 •Koppla inte från USB-anslutningskabeln (medföljer) 
medan [Åtkomst] visas.
USB-anslutningskabel (medföljer)
2
Använd     för att välja [PC], och tryck på [MENU/SET]
 •Genom att ställa in [USB-läge] på [PC] behöver du inte utföra inställningen varje gång kameran 
ansluts till datorn.
3
Kopiera bilder till datorn med ”PHOTOfunSTUDIO”
 •För detaljerad information om ”PHOTOfunSTUDIO” hänvisar vi till bruksanvisningen till 
”PHOTOfunSTUDIO” (PDF). 
 
Använd inte Windows Explorer eller andra webbläsare för att ta bort eller flytta kopierade filer eller 
mappar. Annars kanske det inte går att visa eller redigera filerna med ”PHOTOfunSTUDIO”.
 
För PTP-läge
Kameran kan anslutas till datorn även om [USB-läge] 
 är inställt på 
[PictBridge(PTP)].
 •Endast bilder är tillgängliga för den här funktionen.
 •Om du inte kan ansluta till datorn i PTP-läge ställer du in [USB-läge] till [PC] och 
ansluter sedan på nytt.
 •Import är kanske inte möjligt om det finns fler än 1 000 bilder på kortet.
 •Rörliga bilder och RAW-bilder kan inte läsas.