Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
288
SQW0034
Ansluta till annan utrustning
Skriva ut
Skriva ut flera bilder
Flera bilder skrivs ut på en och samma gång.
1
Tryck på   för att välja [Flerutskrift] i steg 
3
 
2
Använd     för att välja alternativ, och tryck sedan på [MENU/SET]
 •
[Välj flera]:    Bläddra bland bilderna med         och välj en bild att skriva ut med [MENU/
SET]. (Tryck på [MENU/SET] igen för att avbryta valet.)
             
     Använd   för att välja [Utför], och tryck sedan på [MENU/SET].
 •
[Välj alla]:  Skriv ut alla bilder.
 •
[Utskriftsinst. (DPOF)]: Skriv ut bilder som valts i [Utskriftsinst.]. 
 •
[Favorit]:   Skriv ut bilder som valts som [Favorit]. 
3
Använd   för att välja [Starta utskrift], och tryck på [MENU/SET]
(Utskriftsinställningar 
)
 •Välj [Ja] om skärmen med bekräftelse av utskrift visas.
 
Bildgrupperna visas en i taget istället för alla bilder samtidigt.
 
Stäng av kameran innan du sätter i eller tar ut minneskort.
 
Koppla från USB-anslutningskabeln (medföljer) när utskriften är klar.
 
Använd ett tillräckligt laddat batteri eller en nätadapter (tillval) och en DC-koppling (tillval). Om 
batteriet börjar ta slut under anslutningen hörs en varningssignal. Avbryt utskriften och koppla från 
USB-anslutningskabeln.
 
Om en orangefärgad ”●” visas under utskriften innebär det att ett fel har inträffat. 
 
En utskrift kan delas upp i flera bilder vid utskrift av ett stort antal bilder.
(Visningen av antalet återstående blad kan skilja sig från antalet bilder som har angetts för 
utskrift.)
Ej tillgängligt i följande fall:
 
Rörliga bilder kan inte skrivas ut.
 
Stillbilder som tagits som en RAW-fil kan inte skrivas ut. (Stillbilderna som tagits i JPEG-filformat 
tillsammans med RAW-filen kan skrivas ut.)