Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
29
SQW0034
Förberedelser
Ställa in klockan
Klockan är inte inställd vid leveransen av kameran.
1
Slå på kameran
 •Om skärmen för val av språk inte visas fortsätter du till 
steg 
4
.
2
Tryck på [MENU/SET] medan meddelandet 
visas
3
Tryck på     för att välja språk och tryck därefter på 
[MENU/SET]
 •Meddelandet [Ställ klockan] visas.
4
Tryck på [MENU/SET]
5
Tryck på     för att välja 
inställningsalternativ (år, månad, dag, 
timme, minut), och tryck på     för att 
spara inställningen
 •För att avbryta → Tryck på [ 
 ]-knappen.
Ställa in visningsordningen eller tidsvisningsformatet
 •Välj [Format] och tryck på [MENU/SET] för att 
visa inställningsskärmen för visningsordning och 
tidsvisningsformat.
: Hemtid
: Lokal tid
Stil
Visningsordning 
Tidsvisningsformat
6
Tryck på [MENU/SET]
 •En bekräftelseskärm visas. Tryck på [MENU/SET].
7
När [Ställ in hemzon] visas trycker du på [MENU/SET]