Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
299
SQW0034
Övrigt
Meddelanden på skärmen
Följande beskriver betydelsen av viktiga meddelanden som visas på skärmen eller 
sökaren och vad du ska göra om de visas.
 
Minneskort
[Kortfel]     [Formatera kortet?]
 •Kortformatet kan inte användas med denna kamera.
→  Spara nödvändiga data på datorn eller på annan plats och använd sedan [Formatera] i kameran. 
[Sätt in SD-kort igen]     [Prova ett annat kort]
 •Kan inte läsa minneskortet.
→  Sätt in kortet igen.
 •Försök med ett annat kort.
[Läsfel] / [Skrivfel]     [Kontrollera kortet]
 •Data kan inte läsas.
→  Kontrollera att kortet har satts i ordentligt 
(→24)
 •Data kan inte skrivas.
→  Stäng av kameran och ta ut kortet. Sätt tillbaka kortet och starta kameran igen. 
 •Kortet kan vara skadat.
→  Försök med ett annat kort.
[Videoinspelningen avbröts p.g.a. kortets begränsade skrivhastighet]
 •Hastighetsklassen för ett kort varierar beroende på [Inspelningsformat] och [Insp.kvalitet] för de 
rörliga bilderna. Använd ett kort som uppfyller den rekommenderade hastighetsklassen. Se ”Om 
inspelning av rörliga bilder och olika hastighetsklasser” 
.
→  Om inspelningen avbryts trots att du använder ett kort med någon av de rekommenderade 
hastighetsklasserna 
 har dataskrivningshastigheten minskat. Om detta sker 
rekommenderar vi att du säkerhetskopierar alla data på minneskortet och formaterar det 
.
[Kortfel]     [Det här minneskortet kan inte användas.]
 •Detta är inte kompatibelt med kameran. Använd ett kompatibelt kort.
[Kan inte spela in på grund av ej kompatibelt format (NTSC/PAL) på detta kort.]
 •Formatera kortet när du har sparat nödvändiga data på en dator m.m. 
→  Sätt i ett annat kort.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard