Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
3
SQW0034
Så här använder du den här handboken
Klicka på den här ikonen för att komma till ”Hitta informationen du behöver”.
Klicka på den här ikonen för att komma till ”Innehåll”.
Klicka på den här ikonen för att komma till ”Menylista”.
Klicka på den här ikonen för att komma tillbaka till föregående sida.
Ikoner för bildtagningsläge
Bildtagningsläge: 
I de bildtagningslägen som indikeras av svarta ikoner kan önskade menyer och 
funktioner väljas och aktiveras.
 •Klicka på en korsreferens i texten för att komma till motsvarande sida.
 •Genom att ange nyckelord i sökfältet längst upp i skärmbilden för Adobe Reader kan du 
söka på nyckelord och komma direkt till motsvarande sida.
 •Funktioner och information i den här handboken kan variera beroende på vilken version 
av Adobe Reader som används.
 
Om symbolerna i den här texten
Indikerar att menyn kan ställas in genom att trycka på [MENU/SET]-knappen.
Indikerar att inställningarna för trådlöst nätverk nås via [Wi-Fi]-knappen.
Konfigurationer som kan ställas in i [Anpassad]-menyn.
Tips för att uppnå bästa resultat och information om bildtagning.
Förhållanden där en viss funktion inte kan användas.
(→00)
Indikerar referenssidan. Klicka för att komma till den aktuella sidan.
Klicka för att visa beskrivningen på nästa sida.
I den här bruksanvisningen beskrivs menyinställningar på följande sätt:
 → 
 [Insp] → [Kvalitet] → [   ]