Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
305
SQW0034
Övrigt
Menylista
 [Film]
Inställningar som inspelningsformat och inspelningskvalitet kan göras för inspelning av 
rörliga bilder.
 •Menyalternativen [Fotostil], [AFS/AFF/AFC], [Mätningsläge], [Markera skuggor], 
[i.dynamisk], [Int. upplösning], [i.Zoom] och [Digital zoom] är gemensamma för 
både menyn [Insp] och [Film]. Om en inställning i en meny ändras, ändras också 
inställningen med samma namn i den andra menyn automatiskt. 
Se motsvarande alternativ i [Insp]-menyn för ytterligare information.
[4K-FOTO]
Du kan använda läget för rörliga bilder och skapa en högupplöst 
stillbild genom att inhämta en bildruta från rörliga bilder i 4K.
[Inspelningsformat]
Anger dataformatet (AVCHD, MP4) för de rörliga bilder som ska 
spelas in.
[Insp.kvalitet]
Anger bildkvaliteten för de rörliga bilderna (storlek, bildhastighet, 
osv.) som ska spelas in.
[Bildläge]
Anger bildtagningsmetod för stillbilder som ska tas samtidigt som 
rörliga bilder spelas in.
[Kontinuerlig AF]
Justerar fokus konstant på ett motiv som är i fokus.
[Mikrofonvisn.]
Du kan ställa in om mikrofonens inspelningsnivå ska visas på 
bildtagningsskärmen.
[Mikrofonjust.]
Ljudingångsnivån kan justeras i 4 steg.
[Vindbrus]
Om vindljud hörs vid ljudinspelning kan du använda [Vindbrus] för 
att minska vindljudet på ett effektivt sätt.