Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
313
SQW0034
Övrigt
Frågor & svar  Felsökning
Skärmen släcks vid inspelning av rörliga bilder.
 •Under inspelning av rörliga bilder kan skärmen släckas för att spara på batteriet. Det här påverkar 
dock inte inspelningen eller bildkvaliteten för de rörliga bilderna.
Skärmen släcks temporärt eller brus spelas in.
 •Vid inspelning av rörliga bilder kan skärmen släckas temporärt eller brus spelas in under vissa 
förhållanden pga. statisk elektricitet eller starka magnetfält (radiosändare, högspänningsledningar, 
osv.).
Det kan ibland vara svårt att justera fokus i autofokusläge vid inspelning av rörliga bilder i 4K.
 •Det här kan inträffa när du tar en bild genom att minska hastigheten för autofokus för att justera 
fokus i hög precision. Detta är inte ett fel.
Inspelning av panoramabilder avbryts innan de är klara.
 •Om panoreringen av kameran är för långsam tror kameran att åtgärden har avbrutits och avbryter 
inspelningen. 
 •Om kameran skakar för mycket när den panoreras i inspelningsriktningen avslutar kameran 
inspelningen.
Motivet kan inte låsas. (AF-följningen fungerar inte)
 •Om färgen på motivet inte skiljer sig från bakgrunden kanske inte AF-följning fungerar. Ställ in AF-
låset efter de specifika färgerna i motivet.
Låga eller ohörbara kameraljud.
 •Högtalaren är blockerad.
 •[Tyst läge] är inställt på [ON] 
.