Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
314
SQW0034
Övrigt
Frågor & svar  Felsökning
 
Skärm/sökare
Skärmen/sökaren är avstängd trots att kameran är påslagen.
 •Om en hand eller ett föremål befinner sig nära ögonsensorn kan skärmens visningsläge 
oavsiktligen ändras till sökarvisningsläge. 
(→54)
Bilder visas inte på skärmen.
 •Sökarvisningsläget är aktiverat.
→  Tryck på [LVF]-knappen för att växla till visning på skärmen. 
 •Skärmen är avstängd.
→  Tryck på [DISP.]-knappen för att ändra visningsinformationen. 
 •Om kameran ansluts till en TV via en HDMI-microkabel visas inte bilden på skärmen/sökaren i 
följande fall.
 
– Under visning
Ljusstyrkan är instabil.
 •Bländarvärdet är ställs in när avtryckaren trycks in halvvägs. (Påverkar inte den tagna bilden.) 
Detta kan också inträffa när ljusstyrkan ändras på grund av att zoomen används eller kameran 
flyttas. Det här är den automatiska bländarfunktionen på kameran och det är inget funktionsfel.
Skärmen flimrar inomhus.
 •Skärmen kan flimra i några sekunder när den startas. Det här är en kameraåtgärd för korrigering 
av flimmer orsakat av ljus från till exempel lysrörsbelysning, LED-belysning osv., och är inte ett 
funktionsfel.
Skärmen är för ljus/för mörk.
 •Kontrollera inställningen [Skärmljusstyrka]. 
 •Använd [Skärm]/[Bildsökare] för att justera skärmens ljusstyrka. 
Svarta/blåa/röda/gröna prickar eller störningar syns. Skärmen ser förvrängd ut när man rör vid den.
 •Detta är inte ett fel och det kommer inte att synas på de tagna bilderna.
Brus förekommer på skärmen/sökaren.
 •På mörka platser kan brus förekomma när kameran försöker bibehålla acceptabel ljusstyrka hos 
skärmen/sökaren.
Det går inte att växla mellan skärmen och sökaren genom att trycka på [LVF]-knappen.
 •Kameran kan endast visa bilder på skärmen när den är ansluten till en dator eller skrivare.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug