Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
315
SQW0034
Övrigt
Frågor & svar  Felsökning
 
Blixt
Kan inte använda [Blixt].
 •Blixten (medföljer/tillval) är inte ordentligt ansluten.
→  Sätt fast blixten (medföljer/tillval) på kameran ordentligt. 
 •Information om blixtinställningar finns på 
.
Ingen blixt avges.
Blixten är inte tillgänglig i följande fall:
 •När bildeffekten (filter) är inställd
 •Om kameran är inställd på att använda [Autogaffling], Vitbalansgaffling, eller [Formatgaffl.]
 •Vid användning av [Bildsekvens]
 •Vid tagning av panoramabilder
 •När [HDR] är inställt på [ON]
 •Vid användning av den elektroniska slutaren 
→  Ställ in [Slutartyp] på [AUTO] eller [MSHTR].
 •Om [Tyst läge] är inställt på [ON] 
→  Ställ in [Tyst läge] på [OFF].
Blixten löser ut två gånger.
 •Blixten (medföljer) löser ut två gånger. (Utom om [Blixtläge] för [Blixt] är inställt på [MANUAL]) När 
röda ögon-reducering 
 är inställt, blir blixtutlösningsintervallet längre. Se till att motivet inte 
flyttar sig förrän efter den andra blixtutlösningen.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug