Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
318
SQW0034
Övrigt
Frågor & svar  Felsökning
 
Wi-Fi-funktion
Det går inte att ansluta till ett trådlöst LAN. Radiovågorna kopplas från.
 •Använd inom kommunikationsräckvidden för det trådlösa LAN-nätverket.
 •Anslutningstyper och säkerhetsinställningsmetoder skiljer sig åt beroende på den trådlösa 
åtkomstpunkten.
→  Se bruksanvisningen till den trådlösa åtkomstpunkten.
 •När radiovågorna avbryts kan situationen förbättras om man byter till en annan plats eller byter 
vinkel på den trådlösa åtkomstpunkten.
 •Om enheten placeras på en metallbänk eller hylla kan det vara svårt att upprätta en anslutning 
eftersom kameran kan påverkas av radiovågor. Använd inte kameran i närheten av metallytor.
 •Det kanske inte går att ansluta automatiskt när nätverkets SSID för den trådlösa åtkomstpunkten är 
inställd på att inte sändas.
→  Ställ in nätverkets SSID för den trådlösa åtkomstpunkten på att sändas.
 •Finns det någon enhet, till exempel en mikrovågsugn, trådlös telefon m.m., som använder 
frekvensen 2,4 GHz i närheten?
→  Radiovågor kan avbrytas när de används samtidigt. Använd dem på tillräckligt avstånd från 
enheten.
 •Är en trådlös åtkomstpunkt som går att växla mellan 5 GHz/2,4 GHz ansluten till någon annan 
utrustning som använder 5 GHz-bandet?
→  Vi rekommenderar användning av en trådlös åtkomstpunkt som kan använda 5 GHz/2,4 GHz 
samtidigt. Den kan inte användas samtidigt med den här kameran om den inte är kompatibel.
 •När batteriindikatorn blinkar rött kanske anslutningen till annan utrustning inte kan starta eller så 
kan anslutningen avbrytas. (Ett meddelande, till exempel [Kommunikationsfel], visas.)
 •Utför [Rensa Wi-Fi-inst.] i [Inst.]-menyn.