Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
319
SQW0034
Övrigt
Frågor & svar  Felsökning
Den trådlösa åtkomstpunkten visas inte. Det går inte att ansluta.
 •Kontrollera om den trådlösa åtkomstpunkten du försöker ansluta till är aktiv.
 •Kameran kanske inte visar eller ansluter till en trådlös åtkomstpunkt beroende på förhållandena för 
radiovågorna.
→  Gör om anslutningen närmare den trådlösa åtkomstpunkten.
→  Ta bort hindren mellan enheten och den trådlösa åtkomstpunkten.
→  Ändra riktningen på enheten.
 •Den kanske inte visas beroende på inställningarna för den trådlösa åtkomstpunkten, även om 
radiovågorna finns där.
→  Kontrollera inställningarna för den trådlösa åtkomstpunkten.
 •Den trådlösa åtkomstpunkten kanske inte hittas beroende på förhållandena för radiovågorna.
→  Använd [Ange manuellt]. 
 •Är nätverkets SSID för den trådlösa åtkomstpunkten inställt på att inte sändas?
→  Det kanske inte går att identifiera det om det är inställt på att inte sändas. Ange och ställ in 
nätverkets SSID. 
 •Vilken anslutningsmetod som används varierar beroende på den trådlösa åtkomstpunkten.
→  Se bruksanvisningen till den trådlösa åtkomstpunkten.
Det tar lång tid varje gång att ansluta till en smarttelefon.
 •Det kan ta längre tid att ansluta beroende på inställningarna för den trådlösa anslutningen i 
smarttelefonen, men det här är inget fel.
Den här enheten visas inte på Wi-Fi-inställningsskärmen på smarttelefonen.
→  Prova att stänga av/slå på den trådlösa nätverksfunktionen i inställningarna på smarttelefonen.
Jag har glömt mitt inloggnings-ID eller lösenord för ”LUMIX CLUB”.
 •Kontrollera informationen på inloggningssidan till ”LUMIX CLUB”.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/