Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
32
SQW0034
Förberedelser
Ställa in menyn
2
Tryck på     för att välja menyalternativ 
och tryck på [MENU/SET]
 •Du kan också välja alternativ genom att vrida på 
vridreglaget.
 •Du kan gå till nästa sida genom att trycka på [DISP.]-
knappen eller vrida på zoomreglaget.
Sida
Funktion
3
Tryck på     för att välja inställning och 
tryck på [MENU/SET]
 •Du kan också välja alternativ genom att vrida på 
vridreglaget.
Vald inställning
Inställningar
4
Tryck på [ 
 ]-knappen flera gånger tills inspelnings- eller 
uppspelningsskärmen visas igen
 •Under bildtagning kan menyskärmen också stängas av genom att trycka ner 
avtryckaren halvvägs.