Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
326
SQW0034
Övrigt
Varningar och kommentarer
Vid användning
 
Kameran kan bli varm om den används under lång tid men detta är inte något fel.
 
Håll enheten så långt bort som möjligt från elektromagnetisk utrustning (såsom 
mikrovågsugnar, TV-apparater, videospel m.m.).
 •Om du använder enheten ovanpå eller nära en TV kan bild och/eller ljud på enheten 
störas av den elektromagnetiska strålningen.
 •Använd inte enheten i närheten av mobiltelefoner eftersom det kan ge oönskat brus i 
bild och/eller ljud.
 •Sparade data kan förstöras eller bilder kan bli förvrängda av kraftiga magnetfält från 
högtalare eller stora motorer.
 •Elektromagnetisk strålning kan påverka enheten och ge störningar i bild och/eller ljud.
 •Om den här enheten påverkas av elektromagnetisk utrustning och slutar fungera som 
den ska stänger du av enheten och tar ut batteriet eller drar ut nätadaptern (tillval). 
Sätt sedan tillbaka batteriet eller anslut nätadaptern och starta enheten.
Använd inte enheten i närheten av radiosändare eller högspänningsledningar.
 •Om du sparar data med enheten i närheten av radiosändare eller 
högspänningsledningar kan sparade bild och/eller ljud få störningar.
 
Förläng inte medföljande sladdar eller kablar.
 
Låt inte kameran komma i kontakt med insektsmedel eller flyktiga substanser (kan 
skada ytan och få ytskiktet att flaga).
 
Lägg inga föremål som är känsliga för magnetisk påverkan i närheten av högtalaren.
 •Magnetiserade föremål, till exempel bankkort, busskort, klockor och så vidare, kan 
påverkas negativt av den magnetiska strålningen från högtalaren.
 
Lämna aldrig kameran eller batteriet i en bil eller på en motorhuv sommartid.
Det kan orsaka läckage av batteriets elektrolytvätska, överhettning, brand eller 
batteriexplosion pga. den höga temperaturen.
Skötsel av kameran
För att rengöra kameran tar du ut batteriet eller kopplar ifrån DC-kopplingen (tillval) och 
torkar sedan av med en mjuk, torr trasa.
 
Använd en fuktad och väl urdragen tygduk för att ta bort ihärdig smuts, och torka sedan 
av kameran med en torr tygduk.
 
Använd inte bensin, thinner, alkohol eller köksrengöringsmedel, eftersom dessa medel 
kan skada ytterhöljet och dess ytfinish.
 
Läs igenom den medföljande bruksanvisningen noggrant om du använder en kemiskt 
behandlad rengöringsduk.