Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
33
SQW0034
Förberedelser
Ställa in menyn
Ändra menytyp
Exempel:  Byta till [Inst.]-menyn från [Insp]-menyn
1
Tryck på 
Menytyp
2
Tryck på     för att välja en menyväxlingsikon [   ]
 •Du kan också välja alternativ genom att vrida på vridreglaget.
3
Tryck på [MENU/SET]
 •Välj det här menyalternativet och utför inställningen.
 
De menytyper och alternativ som visas varierar beroende på läget.
 
Inställningsmetoderna varierar beroende på menyalternativ.
Ställa in menyskärmens bakgrund
Du kan välja önskad bakgrund för menyskärmen.
1
Ställ in menyn
 →   [Inst.] → [Bakgrundsfärg]
2
Tryck på     för att välja bakgrundsfärg och tryck sedan på [MENU/SET]
 •Gå ur menyn efter att inställningarna gjorts.