Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
34
SQW0034
Förberedelser
Ta fram ofta använda menyer direkt  
(snabbinställningsmenyn)
Du kan enkelt ta fram olika menyalternativ för att ändra inställningar.
 •Menyalternativen och inställningarna som visas är olika beroende på vilket 
bildtagningsläge och vilka inställningar som valts för inspelningen. 
1
Tryck på [Q.MENU]-knappen för att visa 
snabbinställningsmenyn
2
Vrid på vridreglaget för att välja önskat 
menyalternativ och tryck sedan på   eller 
 •Menyalternativet kan även väljas genom att trycka på 
  .
50
i
3
Vrid på vridreglaget för att välja inställning
 •Inställningen kan också väljas med    .
4
Tryck på [Q.MENU]-knappen för att stänga 
snabbinställningsmenyn
50
i
Ändra metod för inställning av alternativ i snabbinställningsmenyn
 →   [Anpassad] → [Q.MENU]
[PRESET]: Förvalda alternativ kan anges.
[CUSTOM]: Snabbinställningsmenyn består av önskade alternativ. 
Använda snabbinställningsmenyn på skärmbilden med 
inspelningsinformation 
 på [   ] (displaytyp)
(Tryck på [DISP.]-knappen flera gånger tills skärmbilden visas.)
Tryck på [Q.MENU]-knappen, vrid på vridreglaget för att välja ett 
alternativ, och tryck sedan på [MENU/SET].
Vrid på vridreglaget för att välja inställning och tryck på [MENU/SET] 
för att spara inställningen.
 •Du kan också ställa in med användning av         och [MENU/SET].