Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
4
SQW0034
Innehåll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Klockinst.] .................................................41
[Tidszoner] .................................................41
[Resdatum] ................................................42
[Wi-Fi] ........................................................42
[Pipljud] ......................................................43
[Live View-läge] .........................................43
[Skärm] / [Bildsökare].................................44
[Skärmljusstyrka] .......................................45
[Viloläge] ....................................................46
[USB-läge] .................................................47
[TV-anslutning] ...........................................47
[Menyminne] ..............................................49
[Bakgrundsfärg] .........................................49
[Menyinformation] ......................................49
[Språk] .......................................................49
[Disp version] .............................................50
[Auto. självutlösare av]...............................50
[Nr. nollst.] ..................................................50
[Nollställ] ....................................................50
[Rensa Wi-Fi-inst.] .....................................51
[Formatera] ................................................51
 
 
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug