Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
46
SQW0034
Förberedelser
Använda [Inst.]-menyn
Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i 
[Viloläge]
Kameran stängs av automatiskt om ingen åtgärd utförs under en viss förinställd tid.
 •För att återställa → Tryck ner avtryckaren halvvägs eller stäng av kameran igen.
Inställningar: [10MIN.] / [5MIN.] / [2MIN.] / [1MIN.] / [OFF]
Ej tillgängligt i följande fall:
 •Under in-/uppspelning av rörliga bilder
 •När [Flerexponering] är inställt
 •När enheten är ansluten till en dator eller skrivare
 •Vid visning av bildspel
 •Vid användning av [Time lapse foto]
 •Vid användning av [Stop Motion Animering] (endast tillgängligt med inställningen 
[Auto. Fotografering])
 •Vid användning av nätadaptern (tillval) och DC-koppling (tillval)
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard