Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
49
SQW0034
Förberedelser
Använda [Inst.]-menyn
Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i 
[TV-anslutning] (fortsättning)
 
[VIERA link]
Aktivera automatisk länkning till andra enheter som är kompatibla med VIERA Link, och 
användning av en VIERA-fjärrkontroll vid anslutning via HDMI-microkabel. 
Inställningar
[ON]
Fjärrkontrollen till den VIERA Link-kompatibla enheten kan användas för att utföra 
åtgärder.
 •Alla funktioner finns inte tillgängliga.
 •Kamerans egna knappfunktioner är begränsade.
[OFF]
Åtgärderna måste utföras via knapparna på kameran.
 
Det här fungerar när HDMI-microkabeln är ansluten.
[Menyminne]
Spara det senast använda menyläget.
Inställningar: [ON] / [OFF]
[Bakgrundsfärg]
Ställ in menyskärmens bakgrundsfärg. 
[Menyinformation]
Förklaringar av menyalternativen och inställningarna visas på menyskärmen.
Inställningar: [ON] / [OFF]
[Språk]
Ställ in språk för menyerna.
Ställ in det språk som ska visas på skärmen.