Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
50
SQW0034
Förberedelser
Använda [Inst.]-menyn
Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i 
[Disp version]
Kontrollera versionen för kamerans fasta programvara eller den medföljande blixten (när 
blixt används).
 
När du trycker på [MENU/SET] medan versionen är öppen visas programvaruinformationen för 
den här enheten, som licensanvändning med mera.
[Auto. självutlösare av]
Självutlösaren avbryts om enheten stängs av.
Inställningar: [ON] / [OFF]
[Nr. nollst.]
Återställ bildernas filnummer. (Mappnumret uppdateras och filnumret börjar på 0001.)
 •För att återställa mappnumret till 100:
Formatera först kortet och återställ filnumren med användning av [Nr. nollst.]. Välj 
sedan [Ja] för att återställa mappnumret.
 
Ett mappnummer på mellan 100 och 999 kan tilldelas. 
Mappnumret kan inte återställas när de uppgår till 999. Spara i det här fallet alla önskade bilder till 
datorn och formatera kortet 
.
[Nollställ]
Återställ till ursprungsinställningarna.
 
[Nollställa rec-inst.?]
 
[Nollställa inställning-/ anpassade inställningar?]
 
Information som sparats i [Ansiktsigenk.] återställs om inspelningsinställningarna återställs.
 
När installationsinställningarna/anpassade inställningar återställs, återställs även följande 
inställningar:
 •Inställningen [Profilinställning]
 •Inställningarna för [Rotera disp], [Bildsortering], [Borttagningsbekräft.] i [Spela]-menyn
 
Mappnummer och klockinställningar återställs inte.