Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
53
SQW0034
Grunder
Hålla kameran
 •Undvik kameraskakningar genom att hålla kameran 
med båda händerna, med armarna nära kroppen och 
benen något isär.
 •Rör inte linsen.
 •Håll inte för mikrofonen när du spelar in rörliga bilder.
 •Blockera inte AF-lampan eller blixten när den används. 
Titta inte in i dem på kort avstånd.
 •Se till att kameran inte rör sig när avtryckaren trycks in.
AF-lampa
Axelrem
Mikrofon
 Vi rekommenderar att den medföljande axelremmen används för att förhindra att 
du tappar kameran.
Om funktionen för riktningsavkänning
Stillbilder som tas med kameran i vertikalt läge kan 
automatiskt visas i porträttformat vid uppspelning. (Endast när 
[Rotera disp] är inställt på [ON].)
 •Funktionen för riktningsavkänning fungerar inte ordentligt 
om bilder tas med kameran riktad uppåt eller nedåt.
 •Rörliga bilder kan inte visas i porträttformat.