Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
58
SQW0034
Grunder
Spela in rörliga bilder
Högupplösta bilder som uppfyller AVCHD-standarden kan tas, såväl som rörliga bilder 
inspelade i MP4-format. Du kan också spela in rörliga bilder i 4K med MP4. 
Ljudet spelas in i stereo.
1
Tryck på videobildsknappen för att starta 
inspelningen
 •Släpp omedelbart videobildsknappen efter att du har 
tryckt ner den.
 •Du kan spela in rörliga bilder anpassade efter varje 
bildtagningsläge. 
(→59)
 •Vid inspelning av rörliga bilder blinkar indikatorn för 
inspelningsstatus (röd).
 •Om du inte utför någon åtgärd inom ca 1 minut 
försvinner en del av informationen på skärmen. För att 
visa informationen igen trycker du på [DISP.]-knappen. 
 •Blockera inte mikrofonen vid inspelning av rörliga 
bilder.
 •Du kan också använda zoomen när du spelar in rörliga 
bilder. 
 
– I vissa fall kan kameraljuden från zoomreglaget och 
kontrollringen komma med vid inspelning av rörliga 
bilder.
 •Stillbilder kan tas under inspelningen av rörliga bilder. 
Förfluten inspelningstid
Återstående inspelningstid 
(ca)
Indikator för 
inspelningsstatus
2
Tryck en gång till på videobildsknappen för att avsluta 
inspelningen
 
Läs ”Spela in rörliga bilder” för ytterligare information.