Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
59
SQW0034
Grunder
Välj bildtagningsläge
Välja bildtagningsläge med bländarringen och vridreglaget för slutartid
1
Vrid på bländarringen och vridreglaget för slutartid
 •Vrid bländarringen och vridreglaget för slutartid långsamt tills de 
klickar på plats för att rikta in positionen. 
Du kan ställa in bländarringen på [A] (Auto) eller på värden 
mellan [1.7] och [16].
För att välja [Intelligent auto]-läge
1
Tryck på [iA]-knappen
 •[Intelligent auto]-läget ställs in och ikonen för bildtagningsläge 
växlar till [   ]. När du trycker på [iA]-knappen igen växlar 
bildtagningsläget till ett som möjliggör inställning med 
bländarringen och vridreglaget för slutartid.
 •Om [Intelligent auto]-läget väljs avslutas det bildtagningsläge 
som ställts in med användning av bländarringen eller vridreglaget 
för slutartid.
[Intelligent auto]-läge 
Ta bilder med automatiska inställningar.
[AE för program]-läge 
Ta bilder med automatisk inställning av bländarvärde och slutartid.
[Bländarprioritet]-läge 
Ställ in bländare innan bilderna tas.
[Slutarprioritet]-läge 
Ställ in slutartid innan bilderna tas.
[Manuell exponering]-läge 
Ställ in bländarvärde och slutartid innan bilderna tas.