Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
62
SQW0034
Grunder
Ändra vilken information som visas på 
bildtagningsskärmen
Inspelningsinformationen (som ikoner för olika inställningar) och nivåmätaren kan också 
stängas av 
.
1
Tryck på [DISP.]-knappen för att ändra 
visningen
 •Du kan använda [Displaystil skärm] och [LVF disp.stil] 
i [Anpassad]-menyn för att välja endera [   ] 
(displayvisningslayout) eller [   ] (visningslayout 
för Live View-sökaren) för displayens och sökarens 
skärmbilder.
 
[   ] displayvisningslayout
 •Displayen växlar så som visas nedan. (Exempel på displayvisning)
Med information
*
1
Utan information
Med information
*
1
+
nivåmätare
Utan information 
+
nivåmätare
50
i
50
i
Avstängd
Skärmbild med 
inspelningsinformation
*
2
*
1
  När [Histogram] i [Anpassad]-menyn ställs in på [ON], visas ett histogram. 
 Om [Exp.mätare] i 
[Anpassad]-menyn är inställd på [ON], visas exponeringsmätaren. 
*
2
  Den här skärmen visas endast när [Skärm info disp.] i [Anpassad]-menyn är inställd på [ON]. 
 Sökaren kan användas för att ta bilder och kontrollera inspelningsinformationen på 
displayen.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard