Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
67
SQW0034
Grunder
Visa bilderna
1
Tryck på visningsknappen
2
Tryck på     eller vrid på vridreglaget för 
att välja bilden som ska visas
 •Om du trycker och håller ner    , visas bilderna en 
efter en.
 •Uppspelningshastigheten för bilder varierar beroende 
på uppspelningsförhållandena.
 
Avsluta visningen
Tryck på visningsknappen igen eller tryck på videobildsknappen.
Du kan också avsluta visningen genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
 
När uppspelningsskärmen visas på kameran dras objektivet tillbaka efter ca 15 sekunder.
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Denna kamera överensstämmer med DCF (Design rule for Camera File system), den enhetliga 
standard för kamerafilsystem, som har utarbetats av Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association (JEITA), samt med Exif (Exchangeable image file format). Filer 
som inte är DCF-kompatibla kan inte visas.
 
Det går eventuellt inte att spela upp bilder tagna med andra kameror på den här enheten, eller 
använda den här enhetens funktioner för sådana bilder.
Skicka bilder till webbtjänster
Tryck på   när en bild visas för att snabbt skicka bilden till webbtjänsten.