Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
71
SQW0034
Grunder
Ställa in vilken information som ska visas på 
uppspelningsskärmen
Du kan inaktivera visningen av bildinformation (filnummer m.m.) och 
inspelningsinformation (inställningar som har använts under inspelningen m.m.) när en 
bild visas.
1
Tryck på [DISP.]-knappen för att ändra 
visning
 •Displayen ändras enligt nedan.
Med information
*
1
Visning av utförlig 
information
*
2
Histogramvisning
*
2
Ingen 
information
*
1,
*
2,
*
3
  10:00   1.DEC.2014
100-0001
100-0001
1/98
R
G
B
Y
Utan information
*
1
  Om ingen åtgärd utförs inom 1 minut försvinner en del av informationen på skärmen. För att visa 
informationen igen trycker du på [DISP.]-knappen.
*
2
  Visningszoom, Uppspelning av rörliga bilder, Uppspelning av panoramabilder med automatisk 
bläddring, Kontinuerlig uppspelning eller Bildspel: Du kan endast aktivera och inaktivera visningen.
*
3
  Den här skärmen visas endast när [Markera] 
 i [Anpassad]-menyn är inställd på [ON].
 
Ett histogram för varje färg, inklusive R (röd), G (grön), B (blå), och Y (luminans), visas separat 
under uppspelning.
 
Under multibildvisning eller på kalenderskärmen: Skärmbilden kan inte ändras.