Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
72
SQW0034
Grunder
Ställa in vilken information som ska visas på uppspelningsskärmen
Aktivera/avaktivera visning av överexponerade områden
 →   [Anpassad] → [Markera] → [ON] / [OFF]
Du kan ställa in så att överexponerade områden (områden som är för ljusa och som inte 
har några gråtoner) blinkar på skärmen när funktionen [Auto återvisn.] är aktiverad eller 
under visning. Den här funktionen påverkar inte tagna bilder.
 •Ställ in negativ exponeringskompensation 
för att minska eventuell överexponering 
(→135)
, med hjälp av histogrammet 
 
osv. som referens. (Den högra kanten av 
histogrammet visar den överexponerade 
delen.)
 •Den här funktionen är inaktiverad vid 
multibildvisning, kalendervisning eller 
visningszoom.
[ON]
[OFF]