Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
73
SQW0034
Grunder
Radera bilder
Raderade bilder kan inte återställas.
Inga bilder tas bort i följande fall:
 •Skyddade bilder.
 •Minneskortets skrivskydd är inställt på ”LOCK” (låst).
 •Bilder som inte är baserade på DCF-standarden. 
 
Stäng inte av kameran medan bilder raderas.
 
Använd ett tillräckligt laddat batteri eller en nätadapter (tillval) och en DC-koppling (tillval).
[Radera ensk]
1
Tryck på [ 
 ]-knappen för att ta bort visad bild
2
Använd   för att välja [Radera ensk] och tryck på 
[MENU/SET]
 •En bekräftelseskärm visas. Välj [Ja] och tryck på [MENU/SET]. 
Radera ensk
Radera ensk
Radera flera
Radera flera
Radera alla
Radera alla
 
Du kan endera ställa in [Ja] eller [Nej] som förvald inställning på skärmen för 
borttagningsbekräftelse när du utför [Borttagningsbekräft.] i [Spela]-menyn. [Nej] 
är inställt vid inköpstillfället.