Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
78
SQW0034
Bildtagningsläge
Ta bilder med automatiska inställningar  [Intelligent auto]-läge
Ta bilder med en handhållen kamera ([iNattfotografering])
Om en nattscen identifieras automatiskt när enheten hålls för hand, kan 
[iNattfotografering] ta en stillbild med mindre skakningar och mindre brus utan 
användning av ett kamerastativ, genom att kombinera en bildsekvens.
 → 
 [Insp] → [iNattfotografering] → [ON] / [OFF]
 
Betraktningsvinkeln blir något mindre.
 
Ett meddelande som indikerar att flera bilder kommer att tas visas på skärmen. Rör inte kameran 
efter att du har tryckt på avtryckaren under bildsekvenstagning.
 
När kameran är fixerad med ett stativ eller på något annat sätt, identifieras inte [   ].
 
Blixten är fast inställd på [   ] (Forcerad blixt Av).
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Den här funktionen fungerar inte för stillbilder under inspelning av rörliga bilder.
 
[iNattfotografering] kan inte användas i följande fall:
 •Vid användning av [Time lapse foto]
 •Vid användning av [Stop Motion Animering] (endast tillgänglig med inställningen 
[Auto. Fotografering])