Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
79
SQW0034
Bildtagningsläge
Ta bilder med automatiska inställningar  [Intelligent auto]-läge
Kombinera flera bilder till en stillbild med rika nyanser ([iHDR])
När det till exempel är stark kontrast mellan bakgrunden och motivet tar [iHDR] flera 
stillbilder med olika exponeringar som kombineras till en enda stillbild med rika nyanser.
[iHDR] aktiveras vid behov. När funktionen är aktiverad visas [ 
 ] på skärmen.
 → 
 [Insp] → [iHDR] → [ON] / [OFF]
 
Betraktningsvinkeln blir något mindre.
 
Ett meddelande som indikerar att flera bilder kommer att tas visas på skärmen. Rör inte kameran 
efter att du har tryckt på avtryckaren under bildsekvenstagning.
 
Eftersom en bildsekvens av stillbilder kombineras efter att bilderna tagits tar det ett litet tag innan 
du kan ta en ny bild.
 
Om bilden skapas från en bildsekvens kan efterbilder uppkomma om motivet rör sig.
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Den här funktionen fungerar inte för stillbilder under inspelning av rörliga bilder.
 
[iHDR] kan inte användas i följande fall:
 •När blixten används 
 •Vid användning av [Bildsekvens]
 •Vid användning av [Time lapse foto]
 •Vid användning av [Stop Motion Animering] (endast tillgänglig med inställningen 
[Auto. Fotografering])
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard