Panasonic DMC-TZ8 Operating Guide

Page of 132
79
Postup pri nastavovaní v menu si prečítajte na strane 18.
 CLOCK SET (nastavenie hodín)
Nastavenie hodín. Táto položka má rovnakú funkciu ako položka CLOCK SET v menu nastavení 
SETUP (str. 17).
 REC MODE (režim snímania) 
Táto funkcia umožňuje nastavenie dátového formátu snímaného videozáznamu.
 Režim: 
 menu režimu snímania REC→ menu režimu 
videozáznamov MOTION PICTURE
 Možnosti nastavenia:
Formát záznamu
Účinok
 AVCHD Lite
Toto je dátový formát vhodný na prehrávanie na TV prijímačoch s vysokým 
rozlíšením. Tento formát umožňuje predĺženie záznamového času vo 
vysokom rozlíšení v porovnaní s videozáznamami nasnímanými vo formáte 
Motion JPEG pri rovnakom rozlíšení.
 MOTION JPEG
Toto je dátový formát vhodný na prehrávanie na počítačoch, ktoré umožňujú 
snímanie aj s malými rozlíšeniami. Tento dátový formát je užitočný v 
prípade, keď je na pamäťovej karte málo voľného miesta alebo keď súbor 
videozáznamu chcete priložiť ako prílohu k e-mailu z počítača.
 
Možnosti položky REC QUALITY (kvalita záznamu) sa líšia v závislosti od nastavenia.
 
Ak vo fotoaparáte nie je vložená pamäťová karta, videozáznam sa automaticky sníma vo formáte 
MOTION JPEG (REC QUALITY: QVGA).
 
Videozáznamy nasnímané vo formáte AVCHD Lite je možné prehrávať len v zariadeniach 
kompatibilných so štandardom AVCHD. Prehrávanie nie je možné v zariadení, ktoré nepodporuje 
štandard AVCHD (napríklad tradičné DVD rekordéry), preto sa o kompatibilite presvedčte v návode 
na obsluhu príslušného zariadenia.
Podrobnejšie informácie získate na nasledujúcej webovej stránke:
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs
(Stránka je k dispozícii len v angličtine.)
 
Videozáznamy nasnímané vo formáte AVCHD Lite nie je možné prehrávať v zariadeniach 
nekompatibilných so štandardom AVCHD (napríklad štandardné DVD prehrávače).
 
V niektorých prípadoch môžu mať videozáznamy nasnímané vo formáte AVCHD Lite a MOTION 
JPEG pri prehrávaní nedostatočnú kvalitu obrazu alebo zvuku alebo sa nemusia dať prehrať ani 
v zariadení, ktoré podporuje tieto štandardy. Môže sa tiež stať, že sa správne nezobrazia informácie 
o zázname. V takomto prípade videozáznam prehrajte vo fotoaparáte.
 
Videozáznamy nasnímané vo formáte AVCHD Lite nie sú kompatibilné so štandardom DCF a Exif, 
preto sa niektoré informácie (napr. číslo snímky a vyváženie bielej) počas prehrávania nezobrazia.
 
Na snímanie videozáznamov odporúčame pamäťové SD karty s rýchlostnou triedou Class 6* alebo vyššou.
 Rýchlostná trieda SD znamená rýchlosť zápisu pri nepretržitom zápise.
 
Pri nastavení položky REC QUALITY (kvalita záznamu) na HD, WVGA alebo VGA vám odporúčame 
použiť vysokorýchlostnú pamäťovú SD kartu s prenosovou rýchlosťou aspoň 10 MB/s (prenosová 
rýchlosť je uvedená na obale karty).
 
Videozáznamy nie je možné snímať na multimediálne karty (MMC).
 
Ak chcete videozáznamy nasnímané vo formáte AVCHD Lite prehrať prostredníctvom počítača, 
použite softvér PHOTOfunSTUDIO, ktorý sa nachádza na dodanom CD-ROM disku.
 Funkcia REC MODE (režim snímania) nie je dostupná v modeloch DMC-TZ6/DMC-TZ65.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug