Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
 
115
  
 
SQW0024 
Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere)
 
 
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată 
 
 
Când înregistraţi cu ajutorul [AFF], [AFC] 
● 
Focalizarea poate dura o anumită perioadă de timp dacă zoom-ul este modificat brusc de la W max. 
la T max. sau vă deplasaţi brusc mai aproape de subiect de la o distanţă mai mare. 
● 
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator din nou când este dificilă focalizarea subiectului. 
● 
În timp ce butonul declanşator este apăsat pe jumătate, pot fi observate trepidaţii 
 
● 
Când luminozitatea unui subiect este insuficientă la utilizarea [AFF] sau [AFC], camera va funcţiona 
ca şi cum ar fi fost setată opţiunea [AFS]. În acest caz, indicaţia de pe ecran se va modifica la [AFS] 
galben. 
 Indisponibil în următoarele cazuri. 
● 
Camera ajustează focalizarea utilizând [AFS] în următorul caz: 
• 
În timpul înregistrării imaginilor panoramice 
 
 
Comutarea [AF Mode] (Mod de focalizare automată) 
 
Mod de înregistrare: 
 
Acest mod vă permite metoda de focalizare adecvată poziţiilor şi numărului de subiecte care vor fi 
selectate. 
1
 
Apăsaţi 
 butonul 
 
 
 
2
 
Apăsaţi ◄► pentru a selecta modul de focalizare 
automată şi apoi apăsaţi [MENU/SET] 
(Meniu/Setare) 
• 
Dacă apăsaţi 
 când 
 sau 
 este selectat, 
apare ecranul de setare a zonei de focalizare automată. Pentru 
detalii privind funcţionarea ecranului de setare a zonei de focalizare 
automată, consultaţi 
(→121)
 
 
● 
Focalizarea automată este fixată la 
 (focalizare pe 1 zonă) în următoarele cazuri: 
• 
Când este setat un efect de imagine (Filtru) ([Miniature Effect] - Efect miniatură) 
 Indisponibil în următoarele cazuri. 
● 
Nu se poate seta la 
 (focalizare în punct) în următoarele cazuri: 
• 
Când setaţi [AFS/AFF/AFC] 
(→114) 
la [AFF] sau [AFC].