Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
 
140
  
 
SQW0024 
Setări pentru declanşator şi acţionare 
 
Setarea tipului de declanşator 
 
Mod de înregistrare: 
 
Puteţi realiza imagini utilizând două tipuri de metode de declanşator: declanşatorul mecanic sau 
declanşatorul electronic. 
 
Declanşator mecanic 
Declanşator electronic 
Descriere 
Camera începe o expunere în mod 
electronic şi o încheie cu declanşatorul 
mecanic. 
Camera începe şi încheie o 
expunere în mod electronic. 
Bliţ 
{
 
Timp de expunere 
(secunde) 
60 - 1/4000 
1*
1
 - 1/16000 
Sunet declanşator 
Pentru obturatorul mecanic*
Sunetul declanşatorului electronic*
Sunetul declanşatorului electronic*
*
1
 Puteţi seta sensibilitatea ISO până la [ISO 3200]. Când sensibilitatea ISO este la o valoare mai 
ridicată decât [ISO 3200], timpul de expunere va fi mai rapid de 1 secundă. 
*
2
 Nu puteţi dezactiva sunetul obturatorului mecanic. 
*
3
 Puteţi utiliza [Shutter Vol.] (Volum declanşator) pentru a ajusta volumul sunetului de declanşator. 
(→43) 
 
1
 
Setaţi meniul 
 (Meniu) 
→ 
 [Rec] (Înregistrare) → [Shutter Type] (Tip declanşator)) 
 
[AUTO] 
Modul declanşator este comutat automat pe baza condiţiilor de înregistrare şi 
timpului de expunere. 
• 
Modul cu declanşator mecanic are prioritate mai ridicată decât modul cu 
declanşator electronic, deoarece declanşatorul mecanic are mai puţine restricţii 
legate de funcţii la înregistrarea cu bliţ etc. 
[MSHTR] 
Utilizează doar modul cu declanşator mecanic pentru a realiza o imagine. 
[ESHTR] 
Utilizează doar modul cu declanşator electronic pentru a realiza o imagine. 
 
 
● 
Când 
 este afişat pe ecran, declanşatorul electronic este utilizat pentru a realiza imaginea. 
● 
Când [Burst Rate] (Rată rafală) este setată la [SH], declanşatorul electronic este utilizat pentru a 
realiza imaginea. 
● 
Când [Silent Mode] (Mod silenţios) este setat la [ON] (Activare), declanşatorul electronic este 
utilizat pentru a realiza imaginea. 
● 
Dacă realizaţi o imagine a unui subiect în mişcare utilizând declanşatorul electronic, 
subiectul din imagine poate fi uşor distorsionat în anumite cazuri. 
● 
Când realizaţi fotografii sub un bec fluorescent sau sub lumină LED utilizând obturatorul 
electronic, imaginea înregistrată poate prezenta dungi orizontale. Dacă utilizaţi un timp de 
expunere mai mare, dungile orizontale pot fi reduse. 
(→84) 
● 
Trebuie să acordaţi atenţie specială intimităţii, drepturilor asupra portretelor etc. 
subiectului atunci când utilizaţi această funcţie. Utilizaţi pe propriul risc.