Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
 
24
  
 
SQW0024 
Pregătiri 
Pregătiri 
 
Introducerea şi scoaterea cardului 
(opţional)/acumulatorului 
• 
Asiguraţi-vă că aţi oprit camera. 
1
 
Glisaţi pârghia de deblocare la poziţia 
[OPEN] (Deschis) şi deschideţi clapeta 
compartimentului cardului/acumulatorului 
 
 
 
2
 
Introduceţi acumulatorul şi cardul, 
asigurându-vă că orientarea acestora 
este corectă
 
• 
Acumulator: 
Introduceţi complet şi ferm până la auzirea unui sunet 
de blocare şi verificaţi dacă elementul de blocare se 
află peste acumulator. 
• 
Card: 
Introduceţi cardul complet până la auzirea unui clic. 
3
 
Închideţi clapeta compartimentului de 
card/acumulator şi glisaţi pârghia de 
eliberare în poziţia "LOCK" (Blocare). 
 
 
 
 
 
„
 
Pentru a scoate 
• 
Pentru a scoate acumulatorul: 
Mutaţi butonul în direcţia săgeţii. 
• 
Pentru a scoate cardul: 
Apăsaţi centrul cardului. 
 
 
Element de blocare 
 
 
● 
Scoateţi acumulatorul din cameră după utilizare. 
● 
Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceştia să-l înghită. 
● 
Pentru a scoate acumulatorul sau cardul, opriţi camera şi aşteptaţi până când indicatorul LUMIX de 
pe ecran se stinge. (Dacă nu aşteptaţi, camera se poate defecta, iar cardul sau datele înregistrate se 
pot deteriora.) 
[OPEN] (Deschis) [LOCK] (Blocat)
Buton de eliberare
Element de 
blocare 
Nu atingeţi 
terminalul 
Acumulator încărcat (verificaţi orientarea) 
Card (Verificaţi orientarea: terminalele 
îndreptate spre monitor)