Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
 
27
  
 
SQW0024 
Pregătiri 
Pregătiri 
 
Despre card 
 
Instrucţiuni privind capacitatea de înregistrare (imagini/durată de înregistrare) 
Numărul de imagini pe care le puteţi realiza şi timpul de înregistrare pot varia în funcţie de capacitatea 
cardului (şi în funcţie de condiţiile de înregistrare şi tipul cardului). 
 
Capacitate înregistrare imagini (imagini statice) 
 
Când [Aspect Ratio] (Raportul dimensiunilor) este setat la [4:3], iar [Quality] (Calitatea) 
este setată la 
 
[Picture Size] 
(Rezoluţie imagine) 
8 GB 
16 GB 
32 GB 
64 GB 
L
 (12,5M) 
1090 2200 4420 8820 
 
M
 (6.5M) 
1880 3810 7630 14970 
 S
 (3M) 
3220 6500 13030 24700 
 
Când [Aspect Ratio] (Raportul dimensiunilor) este setat la [4:3], iar [Quality] (Calitatea) 
este setată la 
 
[Picture Size] 
(Rezoluţie imagine) 
8 GB 
16 GB 
32 GB 
64 GB 
L
 (12,5M) 
340 700 1400 2800 
M
 (6.5M) 
400 810 1620 3230 
S
 (3M) 
440 890 1780 3530 
 
• 
Când numărul de imagini înregistrabile depăşeşte 9,999, este afişat „+99999”. 
 
 
Capacitate timp de înregistrare (imagini video) 
• 
Timpul de înregistrare este timpul total al tuturor imaginilor video care au fost înregistrate. 
([h], [m] şi [s] indică „oră”, „minut” şi „secundă”.) 
Când [Rec Format] (Format înregistrare) este [AVCHD] 
[Rec Quality] 
(Calitate înregistrare) 
8 GB 
16 GB 
32 GB 
64 GB 
[FHD/28M/50p] 
37m00s  1h15m00s 2h30m00s 5h00m00s 
[FHD/17M/50i] 
1h00m00s 2h00m00s 4h05m00s 8h15m00s 
[FHD/24M/25p] 
43m00s  1h25m00s 2h55m00s 5h50m00s 
[FHD/24M/24p] 
43m00s  1h25m00s 2h55m00s 5h50m00s