Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
 
288
  
 
SQW0024 
Conectarea cu alte dispozitive
 
 
Tipărire 
 
Tipărirea mai multor imagini 
Sunt tipărite mai multe fotografii o dată. 
1
 
Apăsaţi  pentru a selecta [Multi Print] (Tipărire multiplă) din pasul 
3
 
(→287)
 
2
 
Utilizaţi ▲▼ pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET] 
(Meniu/Setare) 
•  [Multi Select] (Selectare mai multe imagini): 
 Derulaţi între imagini cu 
▲▼◄►
, selectaţi imagini pentru tipărire folosind [MENU/SET] 
(Meniu/Setare). (Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) din nou pentru a dezactiva selecţia.) 
 Utilizaţi 
 pentru a selecta [OK] şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) 
•  [Select All] (Selectare toate): Tipăriţi toate imaginile. 
•  [Print Set (DPOF)] (Setare tipărire - DPOF): Tipăriţi imaginile selectate în [Print Set] 
(Setare tipărire). 
(→220) 
•  [Favorite] (Imagini favorite): Tipăriţi imaginile selectate ca [Favorite]. 
(→219) 
3
 
Apăsaţi  pentru a selecta [Print start] (Începerea tipăririi) şi apoi apăsaţi 
pe [MENU/SET] (Meniu/Setare). 
(Setări tipărire 
(→290)
• Selectaţi [Yes] (Da) dacă este afişat ecranul de confirmare a tipăririi. 
 
 
● 
Imaginile din grup sunt afişate una câte una în loc de a se afişa toate imaginile în acelaşi timp. 
● 
Opriţi camera înainte de a introduce sau scoate carduri de memorie. 
● 
Deconectaţi cablul de conexiune USB (furnizat) după tipărire. 
● 
Utilizaţi un acumulator suficient încărcat sau un adaptor de curent alternativ (opţional) şi 
elementul de cuplare pentru curent continuu (opţional). Când acumulatorul începe să se 
consume în timpul comunicării, este emis un sunet de avertizare. Anulaţi tipărirea şi deconectaţi 
cablul de conexiune USB. 
● 
Un „
” portocaliu afişat în timpul tipăririi indică un mesaj de eroare. 
● 
Tipărirea poate fi împărţită în mai multe imagini atunci când tipăriţi un volum mare de imagini. 
(Afişajul foilor rămase poate să difere de numărul de imagini setate pentru tipărire.) 
Când [Picture Size] (Rezoluţie imagine) este setată la [S], setarea este modificată automat la [M]. 
● 
Aceleaşi setări pentru timpul de expunere, apertură, focalizare, [Exposure] (Expunere), 
[White Balance] (Balans de alb) şi [Sensitivity] (Sensibilitate) sunt utilizate pentru toate cele 
patru imagini. 
 Indisponibil în următoarele cazuri. 
● 
Imaginile video nu pot fi tipărite. 
● 
Nu pot fi înregistrate imaginile statice înregistrate ca fişier RAW. 
(Imaginile statice înregistrate în format de fişier JPEG simultan cu fişier RAW pot fi tipărite.)